Kuidas uppuda valu uhises

Esmaabi andmisel ei tohi püüda paigaldada murdunud luuotsi, sest nii võib vigastada veresooni ja närve. On aga olukordi, kus põhjuslik seos ei ole iseenesest kauge ega problemaatiline: on mõistlikult selge, mis saab siis, kui ma mingi teo teen või tegemata jätan, kuid vähemalt mõnest mittekonsekventsialistlikust vaatepunktist on ühtede ja teiste niisuguste olukordade vahel väga oluline erinevus, nimelt et mõnes olukorras etendab olulist osa kellegi teise tegu.

Viimasel ajal on normatiivset eetikat hakatud eristama metaeetikastmis arutab eetikamõistete loomust.

sormede liigesed on haiget ja koonused ilmuvad kui polvili liigeste valude raviks

Mittekognitivistlike eetikateooriate näiteks Charles Stevenson" Ethics and Language "; Richard Hare" The Language of Morals " domineerimise mõjul normatiivse eetika maine filosoofilise distsipliinina halvenes.

Mittekognitivismi järgi tuleb välja, et meie viimsed eetikaprintsiibid sõltuvad meie viimsetest hoiakutest ja eelistustestnii et need ei kuulu akadeemilise filosoofiavaid isiklike otsusteveenmisenõuannete ja propaganda valda. On küll tõsi, et mõned viimsed filosoofilised lahkarvamused sõltuvad lihtsalt viimse oietolmu ja liigeste ravi erinevustest ja ka mitteviimsed lahkhelid sõltuvad erinevusest empiiriliste faktide asjus, mille üle filosoofid ei ole eriti pädevad otsustama, kuid tundub siiski, et filosoofia eetilise neutraalsuse trendi ei tohi lasta liiga kaugele minna.

Metaeetiline filosoof võib kergesti unustada, et tavamõtlemine eetikast on sageli segane või siis segatud küsitavate metafüüsiliste eeldustega.

Filosoofilise analüüsi selges valguses võivad mõnedki eetikasüsteemid tunduda vähem ligitõmbavatena. Ja kui on olemas lihtsalt lahkarvamus viimsetes moraalsetes eelistustes, siis ei ole mitte väike ülesanne tulenevaid eetikasüsteeme kooskõlaliselt ja selgelt esitada, niiviisi näidates, kuidas tavalisi ja sageli küsitavaid vastuväiteid vältida.

Smarti eesmärk on esitada eetikasüsteem, mis oleks vaba traditsioonilisest ja religioossetest assotsiatsioonidest. See on seda tüüpi utilitarism, mida Richardt Brandt " Ola varisemine Theory " nimetas teoutilitarismiks.

polved haigestunud folk meditsiin liigeste haiguste ajal

See on õpetus, mille järgi teo õigsus või väärus sõltub ainult selle järelmite totaalsest õigsusest või väärusest, st teo mõjust kõigile inimestele või ehk kõigile tundlikele olenditele. Teoutilitarismi parim esitus on Smarti meelest Henry Sidgwicki " The Methods of Ethics ", kuid Sidgwick lähtus kognitivistlikust metaeetikast, mille järgi teoutilitarismi viimseid printsiipe on võimalik tunnetada intellektuaalse kaemuse abil.

Smart lükkab Sidgwicki metaeetika tuntud põhjustel tagasi ning eeldab siin mõnd mittekognitivistlikku metaeetilist analüüsi nagu Richard Hare 'il " Language and Morals " või ehk D. Monrol " Empiricism and Ethics ". Monro teooriat oleks võib-olla õigem nimetada subjektivistlikuks vt Smarti retsensiooni ajakirjas Philosophical Review, lk — Sellepärast ta ei püüa teoutilitarismi tõestada.

 • Emakakaela osteokondroos
 • Karistusseadustiku üldosa kohaldamisala 1 Karistusseadustiku üldosa sätteid kohaldatakse käesoleva seadustiku eriosas ja muudes seadustes sätestatud süütegude eest karistamiseks.
 • Esmaabi: mida võib ja kuidas? - Arhiiv - Postimees: Värsked uudised Eestist ja välismaalt

Ta püüab kuidas uppuda valu uhises esitada veenvalt ning näidata, kuidas seda kaitsta paljude sagedaste vastuväidete eest utilitarismile. Ta arvab siiski, et alternatiivsete mõisteliselt selgete ja emotsionaalselt ligitõmbavate normatiivsete süsteemide valik ei ole nii lai, nagu tavaliselt arvatakse.

Esiteks, Brian Medlin "Ultimate principles and ethical egoism" on näidanud, et eetilist egoismi ei ole võimalik esitada ilma segaduseta või pragmaatilise vastuoluta.

osteokondroos salvi folk oiguskaitsevahendid liigeste ja lihaste raviks

Teiseks, mõned levinud eetikasüsteemid sõltuvad osalt metafüüsilistest eeldustest ning seetõttu saab neid õõnestada metafüüsilise aluse filosoofilise kriitikaga. Smart ütleks seda iga liigesi jalgadele eetika kohta, mis sõltub Aristotelese -laadsest metafüüsikast. Kolmandaks, igale deontoloogilise eetika süsteemile võib esitada vastuväite, et võivad olla juhtumid, mille korral süsteem kirjutab ette tegusid, mis tekitavad inimeste heaolule kahju, mida oleks saanud vältida.

Deontoloogilise eetika kõige ligitõmbavamate vormide puhul tuleneb vastuolu utilitarismiga mõnest õigluse printsiibist.

 1. Liigeste agari ravi
 2. Seal oli valu sormeotste liigestes
 3. Luumurruga kaasneb tavaliselt verejooks.
 4. Karistusseadustik – Riigi Teataja
 5. Suudli liigeste ravi

Teistel juhtudel võib see tulla segadusest, võib-olla isegi ebausklikust " reeglikummardamisest kuidas uppuda valu uhises. Deontoloog peab kaitsma end südametuse süüdistuse eest. Mõned deontoloogid võivad väita, et kuigi konflikt utilitarismiga on loogiliselt võimalikseda tegelikult kuidas uppuda valu uhises ei toimu. Sellise deontoloogia vastu poleks utilitarismi tarvis kaitsta.

Sellist veenmisel põhinevat vastuväidet deontoloogiale saab esitada ainult mittekognitivistliku ja võib-olla subjektivistliku metaeetika eeldusel. David Rossi " Foundations of Ethics " tüüpi kognitivistlik eetika paneks südamele apelleerimisele vastu, öeldes, et meeldib see meile või mitte, aga on võimalik näha, et selle deontoloogilised printsiibid on tõesed.

Kui aga Rossi teoorialt kognitivistlik metaeetika ära võtta, siis võib tema deontoloogia tunduda kunstlik ja võib-olla reegleid kummardav.

Näiteks kohustus lubadusi täita tundub liiga kunstlik, liiga konventsionaalne, et olla viimne printsiip. Teisest küljest, raskem on tuua veenmisel põhinevaid argumente kitsendatud deontoloogia vastu, mis täiendab utilitarismi printsiipe abstraktse õigluse ja õiglase jaotamisega seotud printsiipidega. Normatiivse eetika süsteemi rajades kuidas uppuda valu uhises kuidas uppuda valu uhises apelleerima mõnedele viimsetele hoiakutele, mis on tal ühised nendega, kelle poole ta pöördub.

Sentiment, millele ta apelleerib, on üldistatud heasoovlikkuss. Avalikkus ei pruugi hoorudes liigesevalu vastu positsiooniga algul nõus olla, näiteks võib neil olla kalduvus järgida noorena omandatud traditsioonilise moraalisüsteemi reegleid. Utilitaristil on siiski lootust veenda avalikkust tema süsteemiga nõustuma. Üldistatud heasoovlikkus on kindlasti olemas kõigil, kellega tasub eetikat arutada.

Võib-olla tal õnnestub kedagi veenda, et tema varasem dispositsioon aktsepteerida mitteutilitaristlikke printsiipe tuli mõistelistest segadustest.

Kahtlemata ei õnnestu tal kõiki veenda, aga see, et utilitarismi ei aktsepteeri kõik, isegi mitte kõik filosoofiliselt polvede kohal peaga inimesed, ei räägi iseenesest selle vastu.

liigendid brush ravi folk oiguskaitsevahenditega salvi liigeste valuga

Võib-olla ongi nii, et ükski eetikasüsteem ei meeldi kõigile, isegi mitte samale inimesele erinevas meeleolus. Smart püüab mingil määral esitada Henry Sidgwicki uues rüüs. Utilitarismi aksioomid ei tule enam intellektuaalsest kaemusest, vaid väljendavad viimseid hoiakuid või tundeid.

Navigeerimismenüü

Tuletamine nendest aksioomidest käib siiski üsna samamoodi. Charles Landsman "A note on act utilitarianism" ütles siinse töö varasema versiooni kohta, et mittekognitivist ei tohiks rääkida eetikaprintsiipide loogilistest järelmitest. Aga see ei pruugi olla ületamatu raskus. Näiteks Richard Hare " The Language of Morals " valge sentavi ravi on töötanud välja imperatiivsete lausete vahelised loogilised suhted, ja isegi paljaste hoiakuväljenduste kohta saab öelda, et nad on omavahel kooskõlas või mitte.

Mittekognitivist võib ka nimetada eetikalauseid tõesteks ja vääradeks, pidades silmas nende väljendatud hoiakutega nõustumist. Igatahes Smart eeldab, et adekvaatsed mittekognitivistlikud metaeetikateooriad on olemas. Teoutilitarism ja reegliutilitarism[ muuda muuda lähteteksti ] Teoutilitarism on vaade, mille järgi teo õigsuse üle tuleb otsustada teo enda heade või halbade tagajärgede järgi.

Reegliutilitarism on vaade, mille järgi teo õigsuse üle tuleb otsustada heade või halbade tagajärgede järgi, mis on reeglil, et igaüks peaks sarnastes olukordades tegema selle teo. Reegliutilitarismil on kaks alaliiki vastavalt sellele, kas reegli all peetakse silmas tegelikku reeglit või võimalikku reeglit. Esimesel juhul kuidas uppuda valu uhises selline vaade nagu Stephen Toulminil " Kuidas uppuda valu uhises Examination of the Place of Reason in Ethics "teisel juhul selline nagu Immanuel Kantil " Alusepanek kommete metafüüsikale "kui on lubatav tõlgendada kategoorilist imperatiivi nii: "Toimi ainult maksiimi järgi, millest sina kui humaanne ja hea inimene võid tahta, et see kehtestuks kuidas uppuda valu uhises seadusena.

Kanti tüüpi reegliutilitarismi peen versioon on Roy Forbes Harrodi artiklis "Utilitarianism Revised". Artiklis "Extreme and restricted utilitarianism" esitas Smart reegliutilitarismile vastuväiteid. Lühidalt öeldes taanduvad Smarti vastuväited süüdistusele reeglikummardamises I.

Crombie"Social Clockwork and Utilitarian Morality" : reegliutilitarist muretseb küllap viimaks inimeste õnne pärast; miks ta peaks siis pooldama reegli järgimist, kuidas uppuda valu uhises ta teab, et praegusel juhul see ei too kõige suuremat õnne. Vastus, et enamasti toob reegli järgimine kõige suuremat õnne, ei tundu relevantne, ega ka vastus, et oleks parem, kui kõik reeglit järgiksid, kui et keegi ei järgiks. Viimane tähendaks, et kõigi ainuke alternatiiv oleks mitte keegi.

Sellepärast tundub, et reegli järgimisest mitteloobumine, kui see ei too kõige suuremat kasu, kuidas uppuda valu uhises irratsionaalne reeglikummardamine. David Lyons The Forms and Limits of Utilitarianism väitis, kuidas uppuda valu uhises nähtavasti Kanti tüüpi reegliutilitarism kollabeerub teoutilitarismiks. Oletame, et reegli R erand toob parimad võimalikud järelmid. Siis see tõendab, et reeglit R tuleks modifitseerida, et seda erandit arvestada. See, mis paneks teoutilitaristi reeglit rikkuma, paneks reegliutilitaristi reeglit muutma.

ravi zelatiiniuhendusega rady luu valutab harja

Adekvaatne reegliutilitarism oleks seega artiklid liigeste haiguste kohta ekvivalentne teoutilitarismiga. Lyonsit huvitavad eriti "läveefektid". On tundunud, et reegliutilitarismil on see raskus, et tundub kasulik, et mõned inimesed, kuigi mitte kõik, ei täidaks näiteks reeglit "ära kõnni muru peal" või "ära jäta valimistel hääletamata".

Lyons osutab sellele, et saab eristada millegi tegemist pärast seda, kui n inimest on seda teinud, selle tegemisest siis, kui seda on teinud vähesed või mitte keegi. Lyons leiab, et kui need asjaolud reeglisse sisse kirjutada, hakkab see käskima neidsamu tegusid mis teoutilitarism. Aga tundub, et on üks huvitav juhtum, millele tuleb teistmoodi läheneda. See on juhtum, kus tegu X ei tohi teha liiga paljud inimesed, aga igaüks peab oma teo kavandama teadmata, mida teised teevad.

Smart kaldub arvama, et adekvaatne reegliutilitarism ei oleks mitte ainult ekstensionaalselt ekvivalentne teoutilitarismiga, vaid sellel oleks ainult teoutilitaristlik printsiip: "maksimeeri tõenäolist kasu". Asi on selles, et iga reegel, mida saab sõnastada, peab tulema toime piiramatu arvu ettenägematute juhustega. Sellepärast ei saa ühtki teist reeglit pidada teoutilitarismiga ekstensionaalselt ekvivalentseks.

Hedonistlik ja mittehedonistlik utilitarism[ muuda muuda lähteteksti ] Kas teoutilitarist peaks järelmite headust ja halbust hindama ainult nende meeldivuse ja ebameeldivuse järgi?

Jeremy Bentham " An Introduction to the Principles of Morals and Legislation " leidis, et kui naudingu hulk on sama, siis nõelaviskamise mängu push-pin kogemus on sama hea kuidas uppuda valu uhises luule lugemise kogemus, kui see pakub sama palju naudingut; see on hedonistlik teoutilitarism.

George Edward Moore " Principia Ethica "kes uskus, et mõnedel vaimuseisunditelnäiteks õppimise omal, on seesmine väärtus sõltumata meeldivuseston ideaalne utilitarist.

 • Dusplaasia sustava ravi
 • Viimasel ajal on normatiivset eetikat hakatud eristama metaeetikastmis arutab eetikamõistete loomust.
 • Utilitarianism: For and Against – Vikipeedia

Tundub, et John Stuart Millil Utilitarianism oli vahepealne positsioon. Ta leidis, et on kõrgemad ja madalamad naudingud. Paistab siis, et tema järgi nauding on headuse tarvilik tingimuskuid headus sõltub kogemuse teistest omadustest, mitte meeldivusest ja ebameeldivusest.

Smart nimetab Milli utilitarismi kvaasiideaalseks. Bentham, Moore ja Mill olid ühel meelel selles, et teo õigsuse üle tuleb otsustada ainult tagajärgede esilekutsutud asjade seisude järgi. Peab muidugi vaatama, et asjade seisu liiga laialt ei tõlgendataks näiteks seisund, et ollakse lubadust täitnudsest muidu kaob utilitarismi eripära ära.

Smart eeldab niisugust mittekognitivistlikku või subjektivistlikku metaeetikat, mille järgi sõnade "peaks" ja "hea" põhifunktsioon on heakskiidu väljendamine, s.

How to use LED seven segment display and calculate its resistors value

Sõnaga "peaks" kiidetakse tegusid. Sõnaga "hea" kiidetakse igasuguseid asju, aga Smarti huvitab siin selle sõna kasutamine asjade seisude või tegude tagajärjede kiitmiseks. Oletame, et me teame täpselt kahe alternatiivse teo kõiki tagajärgi ning rohkem võimalusi meil ei ole. Otsuse tegemiseks võrdleks teoutilitarism tagajärgi: tuleb teha tegu, mille tagajärjed on paremad. Aga "parem" tähendab kiitmist.

vip 300 cream balsami liigestele ennetamine liigeste ulevaateid

Nii et tuleb hinnata kõigepealt tagajärgi ja siis tegusid. Mitteutilitarist, nagu näiteks David Rossvõiks nõustuda tagajärgede hinnanguga, tegude hinnanguga aga mitte viidates sellele, et ei arvestata näiteks õiglust või lubadust. Erinevus ideaalse ja hedonistlku utilitarismi vahel ei tekita enamasti tõsist lahkarvamust selles, mida praktiliselt teha tuleks.

Karistusseadustik (lühend - KarS)

Selles jaotises tuleb aga juttu just tagajärgede hindamisest selle poolest erinevad Benthan, Mill ja Moore. John Stuart Mill kuidas uppuda valu uhises, et parem on olla rahulolematu Sokrates kui rahulolev lollpeaUtilitarianism2; ka Voltaire"Histoire d'un bon Bramin".

Nauding ei saa olla ainuke kriteerium, sest Sokrates oleks õnnelikum kui lollpea. Jeremy Benthami laadis puhthedonistlik utilitarism saaks nõustuda, et rahulolematu filosoofi kogemus on eelistatav rahuloleva lollpea omale, kuid asi poleks mitte seesmises eelistuses, vaid selles, et Sokratese elu parandab inimkonna saatust. Kui kellegi tegevus toob ühiskonnale kasu, siis nauding sellest on väliselt väärtuslikum kui nauding nõelaviskamise mängust või päevitamisest.

Luuletaja või matemaatik võib olla rahulolematu, aga ühiskond võib olla rohkem rahul. Peale selle, nõelaviskamise mäng tüütab tõenäoliselt varsti ära, aga luule võib jääda eluks ajaks huvitavaks. Luule lugemine võib arendada kujutlusvõimet ja tundlikkustmis võimaldab teiste õnne heaks rohkem ära teha: see nauding on viljakam kui nauding nõelaviskamise mängust. Võib-olla siis luulet eelistatakse nõelaviskamisele ainult välise väärtuse pärast.